Златоград

Покривна фотоволт. централа

Проект

Покривна фотоволтаична централа в гр. Златоград, общ. Златоград.

Възложител: “Малчо” ЕООД

Изпълнена: 2011г.

Финансираща институция: Интернешънъл Асет Банк АД

Схема за подпомагане: Мярка 312 от ПРСР

Производство на ел. енергия: +10% от прогнозното производство.

Представяне