Апликационни Документи

 

    Тук може да намерите инструкции, препоръки, въпросници и други полезни синтезирани докумeнти.

  • Въпросник автономни системи - формуляр за попълване на основните данни необходими за определяне параметрите на Вашата автономна фотоволтаична инсталация

         Изтегли

  • Въпросник системи свързани към мрежата - формуляр за попълване на основните данни необходими за определяне параметрите на Вашата фотоволтаична инсталация свързана към електроразпределителната мрежа

         Изтегли

  • Хронология на действията за свързване към мрежата на системи разположени на сгради (покриви и фасади) - синтезиран алгоритъм на действията, които трябва да се осъществят при свързване на инсталации върху сгради към електро мрежата