с. Средец – 1

Фотоволтаична централа

Проект

Фотоволтаична централа в с. Средец, общ. Опан.

Възложител: “Солар Енерджи 2000” ЕООД

Изпълнена: 2010г.

Финансираща институция: Частно финансиране

Схема за подпомагане: Мярка 312 от ПРСР

Производство на ел. енергия: +7% от прогнозното производство.

Представяне