Услуги

Философията “Пълнота” на БГ Солар проличава ясно при предлаганите от нас услуги. Ние сме готови да Ви подкрепим във всеки един етап и във всяко направление.
Основните категории услуги са:

 • Поддръжка и обслужване
 • Административни
 • Застраховане
 • Изграждане и Монтаж
 • Проектиране
 • Финансиране
 • За подробна информация посетете нашата специална страница за поддръжка на фотоволтаични панели.

  http://clean.bgsolar.com/
 • Изпълнението на Вашият фотоволтаичен проект в България изисква преминаване през няколко административни процедури. Комплексното ни обслужване включва пълна подкрепа и в това начинание. Притежаваме опит при взаимодействието с Общинските служби, Електроразпределителните предприятия, ДКЕВР и трети сертифициращи органи. В раздел Документи може да намерите полезна информация относно хронологията на действия свързани с процедурите по изграждане на фотоволтаични системи.

 • Като част от нашето пълно обслужване БГ Солар работи за Вас със специално подбрани международни застрахователни компанни и продукти. Застраховката сключена чрез БГ Солар предвижда оптимална сигурност за Вашата фотоволтаична система. Застрахована е цялостната инвестиция (модулите, тяхното закрепване, окабеляването, инвертора и др). Фотоволтаичната застраховка заплаща необходимата поправка или разходите по новото набавяне на изброените по горе елементи на фотоволтаичната сиситема, ако са настъпили непредвидими щети като:

  • Сaботаж или Вандализъм
  • Набези на животни
  • Буря и град
  • Прекалено високо напрежение
  • Късо съединение
  • Гръмотевичен удар
  • Пожар
  • Наводнение
  • Кражба, грабеж или разграбване

   

  Спиране на тока: Никакъв проблем

  Застраховката включва и покритие на пропуснатият добив от системата за 3 месеца без доплащане, който поради настъпил риск не може да бъде добит. Този тримесечен период може да бъде удължен на 6 или 12 месеца срещу съответно доплащане (оправдава се: при тотална щета на фотоволтаичната система и на сградата чрез огън). Това ви дава възможност за изплащане на фотоволтаичната система без допълнителен собствен капитал.

  Предлаганите застрахователни полици от нашите световно известни партньори са гаранция за Вашата инвестиция, а ниските премии са гаранция за Вашата печалба.

 • Всяка блестяща идея трябва да бъде реализирана. Тук отново може да разчитате на БГ Солар. Ние сме готови да реализираме проекти с висока степен на сложност, при всякакви монтажни условия.

  БГ Солар разполага с необходимите знания, опит и умения за инсталация на фотоволтаични системи при различни открити терени, плоски покриви, наклонени покриви, постаменти, стълбове, следящи системи с бетонови основи и др. Електротехническия ни персонал е с опит в монтажните системи на различни производители. В гамата на нашите монтажни услуги са включени и съораженията за присъединяване към електроразпределителните мрежи.

 • Един от най-важните етапи при всяко начинание е първоначалното планиране. От него зависи до голяма степен успеваемостта на Вашият проект. БГ Солар разполага с екип от квалифицирани служители, които ще Ви помогнат да планирате всяка стъпка от успешното реализиране на Вашата фотоволтаична система.

  БГ Солар разработва цялостни проекти за всички видове фотоволтаични приложения, изпълняваме, без обвързаност с доставка:

  • предпроектни проучвания
  • оценка на местоположения и сгради за PV приложения
  • провеждане на симулации на добива на фотоволтаични електроцентрали и фотоволтаични самостоятелни и хибридни системи
  • анализ на сложни сценарии на засенчване
  • изчисления на електрическото и термично поведение на фотоволтаични модули от различни технологии
  • изработка на екзекутивни чертежи и работни проекти готови за съгласуване с инстанции и разпределителните дружества
 • Основна цел на БГ Солар е Вашите проекти да се осъществят, ето защо сме създали специално звено, което да подбира подходящи банкови продукти, схеми на субсидиране, кандидатстване по програми и грантови схеми за Вашата инвестиция.