с. Боженица

Фотоволтаична централа

Проект

Фотоволтаична централа в с. Боженица, общ. Ботевград.

Изпълнена: 2010г.

Финансираща институция: Частно финансиране

Схема за подпомагане: Мярка 312 от ПРСР

Инсталирана мощност: 30.36kWp

Представяне