с. Пъстрен

Фотоволтаична централа

Проект

Фотоволтаична централа в с. Пъстрен, общ. Опан.

Възложител: “Екостар – С” ООД

Изпълнена: 2011г.

Финансираща институция: частно финансиране

Схема за подпомагане: Мярка 312 от ПРСР

Производство на ел. енергия: +9% от прогнозното производство.

 

Представяне