с. Полски Сеновец

Покривна фотоволт. централа

Проект

Покривна фотоволтаична централа в с. Полски Сеновец, общ. Полски Тръмбеш.

Възложител: “Агро Юнион БГ” ЕООД

Изпълнена: 2010г.

Финансираща институция: Ти Би Ай Лизинг ЕАД

Производство на ел. енергия: +8% от прогнозното производство.

Представяне