с. Средец – 2

Фотоволтаична централа

Проект

Фотоволтаична централа в с. Средец, общ. Опан.

Възложител: “Родес – 08” ООД

Изпълнена: 2010г.

Финансираща институция: Банка ДСК АД

Схема за подпомагане: Мярка 312 от ПРСР

Производство на ел. енергия: +8% от прогнозното производство.

 

 

 

Представяне