гр. Благоевград

Покривна фотоволтаична централа

Проект

Покривна фотоволтаична централа в гр. Благоевград, общ. Благоевград.

Изпълнена: 2007г.

Финансираща институция: Пиреос Банк България АД;

Схема за подпомагане:  Кредитна линия за енергийна ефективност и ВЕИ към ЕБВР

Производство на ел. енергия: +12% от прогнозното производство.

Представяне