с. Бяло Поле

Фотоволтаична централа

Проект

Финансираща институция: частно финансиране

Схема за подпомагане: Мярка 312 от ПРСР

Инсталирана мощност: 102.60kWp

Представяне